INTP: Indadvendt tænkning med intuition

En INTP-person beskrives således af Myers-Briggs typeindikator:


Mennesker, der primært er INTP-orienterede, bruger deres tænkeevne til at finde de grundlæggende principper bag enhver idé, der måtte dukke op. De sætter deres lid til deres tænkeevne i udviklingen af disse principper og til at forudse konsekvenser. Derfor er de logiske, analytiske og objektivt kritiske. Kan lide at løse problemer med logik og analyse. Nyder især teoretisk og videnskabelig beskæftigelse.

De er tilbøjelige til at fokusere mere på ideerne end på menneskene bag ideerne. De vil hellere organisere kendsgerninger og viden end situationer eller mennesker, medmindre de er nødt til det for deres arbejdes skyld. Når det gælder ideer, er de umådeligt nysgerrige.
På det sociale plan har de tendens til kun at have en snæver kreds af nære venner, og de kan lide at være sammen med andre, der nyder at diskutere ideer. Ringe lyst til fester og småsnak. De kan blive så optaget af en idé, at de kan ignorere eller miste føling med ydre omstændigheder.

INTP-mennesker er ret stille og reserverede, selv om de kan være ret snakkesalige i forbindelse med et emne, som de har tænkt meget over.

De er mere interesseret i den udfordring, der ligger i at finde løsninger på problemer end i at se løsningerne omsat i praksis. Tilbøjelige til at have skarpt afgrænsede interesser. Har behov for beskæftigelse, hvor deres stærke interesser kan bruges konstruktivt.

Forslag til udvikling:
- Skal måske gøre sig umage med at udtrykke sig mere enkelt
- Skal måske vise mere påskønnelse af andres bidrag
- Skal måske lære andres personlige og arbejdsmæssige sider bedre at kende
- Skal måske lægge mere vægt på praktiske detaljer